پیرمرد گلفروش

هنری فورد میلیاردر آمریکائی هر جمعه از مغازه گلفروشی برای زن خود گل می خرید.

یکبار او به پیرمرد گلفروش گفت : " مغازه خوبی داری چرا شعبه ای نمی زنی ؟"

گلفروش در جواب گفت: " قربان بعد چی ؟ "

هنری فورد گفت : " بعد از آن نیز شعبه هایی دیگر در شهر "

گلفروش گفت : " بعد چی ؟ "

هنری فورد با عصبانیت : " خب بعد به آرامش می رسی "

گلفروش : " قربان ، آرامش همان چیزی است که من الان آن را دارم "

فورد در حالی که کنف شده بود مغتزه را ترک کرد.

/ 12 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نوشین مامان هستی

تا بوده همین بوده چیزی رو میخوایم که داشتنش هم خوشحالمون نمیکنه[خجالت]

نفیس

آرامش در دستان ماست اگر آنرا دریابیم جالب بود مرسی[لبخند]

نینا

چرا فورد کنف شد خوب جوابشو گرفت

آرام

واقعا که جوابش نقص نداشت. باریک الله. حال کردم.

رامونا

رامونا بانو با عنوان : "خپل خان وارد می شود" بروز است.

ژژژ ژژ

شنونده

[لبخند]