فيلمنامه امروز من

سكانس اول:

 

ديشب وقتي رفتم كه براي دوستانم كادوي تولدهاشون رو بگيرم در كمالخوشحالي ميدونستم كه براشون چي ميخوام بخرم. ميرم سراغ دستگاه ATM سرپاساژ كه پول بگيرم و خريدم رو بكنم تا كارتم رو گذاشتم توي دستگاه ، باچنان سرعتي كارت رو كشيد توي خودش و نوشت كه دستور شما ابطال شد كه چشامداشت شيش تا ميشد . ديدم يه آقايي خيلي مستاصل بغل دستم گفت : كارت شما روهم كشيد تو؟ منم با حرص گفتم مگه مال شما رو خورد؟ پس چرا به من نگفتين ؟
تنها شانسي كه اوردم خواهرم مثل فرشته نجات پيشم بود و گفت ناراحت نباش منپول همراهم هست . تا تو باشي اينقدر تكنولوژي مند رفتار نكني و دوزار پول بذاري تو جيبت كه الان غمبرك نگيري . اون لحظه نفس راحتي كشيدم چون واقعا وقت ديگه اي نداشتم ولي كلي غر زدم .

 

من نميدونم اگه اين دستگاهها براي راحتي ملت ساخته شده اين چه بساطيه. يه روز پول نداره . يه روز به شبكه وصل نيست. يه روز كارتت رو الكي الكي قورت ميده . پنجشنبه ها و جمعه ها كه كلا تعطيله . بعدش هم كه ميخواي مثل آدمهاي متمدن از فروشگاهها و مغازه ها با كارتت خريد كني كه ديگه واويلا . به شبكه وصل نميشه و مصيبتهاي ديگه . تازه اگه بدشانسي بياري و كارتت رو هم بسوزونن كه ديگه نور علي نوره.

 

هردفعه به خودم ميگم نميخواداداي متشخصهارو در بياري اول برج كه حقوقت رو ميزين توي كارتت برو همه رو بگير و مثل قديمي ها بذار سر تاقچه هروقت پول لازم داشتي از روش بردار ولي بازم ميگم بابا عصر اينترنت و اين حرفهاست مثل اينكه ها .

 

سكانس دوم:

 

صبح با كلي غرولند كه اه حالا بايد تنهايي برم دم بانك چون توي طرحه و نميتونم با همسر جان برم بيدار شدم و با كلي آه و ناله رفتم بانك و ديدم يه صف طولاني اونجاست كه همه اومدن كارتهايي رو كه ديشب دستگاه نوش جان كرده بود رو بگيرن . كلي هم اونجا غر زدم كه اي بابا ديرمون شد و بايد بريم سركار و تاخيري خوردم .

 

سكانس سوم:

 

از بانك با موفقيت اومدم بيرون و پياده رفتم تا دم پل سيدخندان كه سوار ماشينهاي ونك بشم ديدم واي واي يه صف 5 كيلومتري وايستادن براي تاكسي و بازم غر غر

 

سكانس چهارم:

 

ميدون ونك داشتم پياده و با عجله ميرفتم اونور خيابون كه دوباره سوار تاكسي بشم تا محل كارم و از اينكه ميديدم تاخير كردم حالم خراب بود ديدم يه پير مردي جلوم داره راه ميره كه خيلي لرزونه و پاركينسون شديد داره . شيرين 80 سال رو داشت ولي فوق العاده مرتب و تروتميز بود همينجور كه داشتم با عجله و تند تند از بغلش رد ميشدم برگشت و نگاهم كرد و گفت دخترم دست من رو ميگيري منو ببري اون طرف خيابون ؟ من كمي اين پا و آون پا كردم بعد با خودم گفتم منكه ديرم شده بذار اول صبحي با اين كمكم حالم حداقل جابياد و گفتم بله پدر جان چرا كه نه . پرسيد وقت داري آخه ديدم عجله داري . گفتم معلومه كه وقت دارم هيچ اشكالي هم نداره . دستش رو گرفتم و بردم تا اونطرف خيابون و تمام راه رو دعام كرد: دختر جان ميدوني چه لطفي در حقم كردي؟ ميدوني من يه معلم بازنشسته ام؟ و تو داري به معلمت چه لطفي ميكني؟ منم كلي قربون صدقه اش رفتم و دستش رو نوازش كردم و احساس ميكردم كه دارم كم كم آروم ميشم و اين منم كه بايد بابت اين حسم ازش تشكر كنم .

 

سكانس پنجم:

 

با آرامش هرچه تمامتر و با 35 دقيقه تاخير كارت زدم و با لبخند پشت ميزم نشستم

 

مرسي آقا معلم مهربون

/ 8 نظر / 3 بازدید
ريحانه

کادو چی خريدی ؟ به منم بگو تولد دوستمه !

زهرا

خدای من . خواهرم چگونه توانستی دست يک نامحرم را بگيری و دوشادوش او عرض يک خيابون رو طی کنی و دستش را نوازش کنی و از همه بدتر قربون صدقه اش بری؟ مگر نمی دانی همه اينها گناه کبيره است ؟ مطمئن باش تا شب خدا سنگت می کند.

نمی دونم

چه حس قشنگی بود.. ...راستی گفتی کاش منم می تونستم...می خواستم بپرسم چرا نتونی؟!

سارا

می بينی آدم چه حس خوبی داره وقتی به غريبه ها کمک ميکنه؟ راجع به آشناها٬ خوب ادای وظيفه ميکنی. اما در مورد غريبه ها خيلی انرژی مثبتی ميده به آدم

شنونده

khodaa kheyret bede. hesse khube khedmat be mardom, hatta agar besiyaar kuchik baashe unghadar shirine ke vasf nashodaniye. shaad baashi aaytak baanu. p

آخی اینقدر از این پیرمردای ناز نازی خوشم میاد عروس گل مرسی که اینقدر رئوفی