خاطرات من - 7

و ادامه ماجرا :

 

خلاصه من هل داده شدم ! به سمت اتاق پسرشون که بهتره از امروز اسمش بشه آقای همسر و هنوز یادمه چه لرزشی رو توی خودم حس می کردم از ترس ! و به فاصله چند ثانیه مامان ایشون از در رفتن بیرون و در رو نیمه بسته اش کردن.

اتاق آقای همسر یه اتاق تقریبا کوچیک بود شاید یه اتاق 10-12 متری که از در که می رفتی تو , سمت راستت تختش بود و به دیوار کنارش یه کتابخونه پر از کتاب و بعد روبروی تخت تقریبا و روبروی در ورودی میز تحریر بود و سمت چپ در ورودی یه کمد دیواری .یه فرش کوچولوی سه متری تقریبا کهنه داشت , پشت میز تحریر و در واقع روبروی در ورودی یه پنجره کوچیک که میز تحریر و تاقچه پنجره پر از گلدون گلهای طبیعی بود . فقط روی میز تحریر تقریبا بزرگش یه کامپیوتر هم بود که اون دوران جزو جدید ترین مدلهاش حساب می شد و میشه گفت تنها قلم این اتاق که مدرن بود محسوب میشد .قبلا عسل بهم گفته بود برادرش عشق کامپیوتره و البته یه ضبط و پخش دو کاسته مشکی بزرگ هم داشت که بالاش هم سی دی خور بود قدیمیا میدونن سال 74 هرکسی یه همچین ضبطی داشت یعنی چی !

تا در بسته شد دیدم آقای همسر که لبه تختش نشسته بود با یه حالت خیلی معذبی از جاش پرید و واستاد ولی سریع خودشو جمع و جور کرد و صندلی میز تحریرش رو کشید عقب و به من گفت بفرمایید بشینید و من با قدمهای لرزون نشستم روی صندلی و خودش نشست دوباره لبه تختش چون دیگه توی اتاق جای دیگه ای نداشت برای نشستن .

سرم پائین بود و یه چند دقیقه ای به سکوت گذشت زیر چشمی میدیدم اونم معذبه و نمیدونه چه جوری شروع کنه ولی به هر جون کندنی بود یه کلمه خب از دهنش در اومد و من احساس کردم قلبم ریخت پائین , نه برای اینکه ازش خوشم اومده بود که تا اون روز و خیلی بعد تر ها هیچ نوع احساس خاصی نسبت بهش نداشتم ولی خب این موقعیت برام تا حالا پیش نیومده بود .تصور کنین یه دختر و پسری که تا حالا یک کلمه با هم خصوصی حرف نزدن یهو توی یه اتاق دربسته تنها شن .

ووی تصورش هم توی اون سن و سال ترسناک بود برام .

ولی آقای همسر خیلی برخورد پخته تری داشت چون بالاخره اتاق خودش بود و از قبل میدونست قراره این اتفاق بیفته تازه خب 26 سالش هم بود .

یهو با تک سرفه ای شروع کرد:

-خب ,  آیتک جان ممنونم که پذیرفتی بیای با هم صحبت کنیم ( ته دلم گفت والله نذاشتن من اصلا حرفی بزنم  و هلم دادن توی اتاقت ولی جرات بالا آوردن سرم و هم نداشتم و یه سره داشتم با نخهای بیرون زده از پشتی صندلی اتاقش بازی میکردم)

- راستش دوست نداشتم که بدون نظر خانواده ام باهات صحبت کنم

( چقدر راحت حرف میزد من تا مدتها نمیتونستم با ضمیر مفرد صداش کنم )

- ولی میخواستم یه چیزهایی رو مستقیما بهت بگم و جوابشو از خودت بشنوم . این اتاق رو میبینی ؟ من میخواستم حتما توی همین اتاق با هم حرف بزنیم چون میخواستم یه چیزهایی رو بدونی . سرت رو بلند کن و همه جاشو ببین .

کمی سرم رو بلند کردم و سرسری یه نگاهی کردم .

ادامه داد

- هرچی توی این اتاق میبینی حاصل دسترنج خودمه

( تو دلم گفتم مگه چه چیز مهمی توی این اتاق داری؟ آخه هم خونه شون خیلی نسبت به اون دوران شیک و مدرن بود هم ما زندگی نسبتا مرفهی داشتیم و اون چارتا تیر و تخته خیلی چشمگیر نبود )

- تک تک چیزهایی که اینجا میبینی زحمت کشیدم تا بدستشون آوردم میدونی منظورم چیه ؟ شاید خیلی نتونم زندگی مرفهی اول زندگیم برام مهیا کنم ولی همیشه رو پای خودم بودم و به این موضوع افتخار میکنم .حالا هم اگه ...اگه ...بهم افتخار بدی و باهام همراه باشی از هیچ تلاشی برای ساختن زندگیمون فروگذار نیستم .

سکوت و سکوت ... جوابم بود با سر پائین و بازی با نخهای صندلی اتاقش نمیدونستم باید چی بگم اصلا حرفی نداشتم مطمئنا آقای همسر برای یه همچین جمله کوتاهی کلی فکر کرده بود ولی من چی؟

یهو گفت میشه اینقدر با حاشیه صندلی ام ور نری و جوابم رو بدی؟ یهو به خودم اومدم و سرم رو گرفتم بالا و گفتم نمیدونم چی بگم؟

- خب جوابمو بده مگه توی این چند ماه من رو نشناختی؟

- چی بگم ؟نه نشناختم آخه من اصلا به شما فکر نکردم که !

- خب الان فکر کن

- من باید با خانواده ام صحبت کنم

یهو پاشد وایساد و یه قدم اومد جلو دوباره توی دلم خالی شد ولی سریع نشست و گفت 

-حتما باید صحبت کنی ما هم باید باهاشون صحبت کنیم من اصلا از رابطه پنهانی خوشم نمیاد 

- بله ...خوبه ...باشه.... فکر میکنم... اصل نمیدونستم دارم چی میگم منگ منگ بودم

 

دوباره پاشد ولی این دفعه اومد جلوتر نمیدونستم میخواد چیکار کنه ولی با شناختی که توی این مدت ازش داشتم مطمئن بودم کار نامعقولی نخواهد کرد ! در رو باز کرد و مامانش و عسل رو صدا کرد و اونا هم سریع خودشون رو رسوندن !

کنار میزش نزدیک پاهای من یه کیف سامسونت زرشکی داشت خم شد و برش داشت و گذاشت روی میز و درش رو باز کرد , یه کادوی مستطیل کوچیک از توش درآورد و گرفت طرف من و روبه اونا گفت من این کادو رو گرفته بودم که اگه نظر اولیه آی تک مثبت بود برای تشکر بهش هدیه بودم ! گفتم در حضور شما باشه بهتره !

خیلی عجیب بود از قبل چقدر به خودش مطمئن بود که تدارک کادو رو هم دیده بود .خواهرش و مادرش هم متعجب بودن انگار خبر نداشتن ! من با خجالت کادو رو از دستش گرفتم که دیدم سفت گرفته و نمیده بهم مردم از خجالت دیدم دست راستش رو اورد طرفم و گفت اول دست بدیم با هم هان؟ منم با خجالت و دقیقا مثل آدمایی که توی عمل انجام شده قرار گرفتن دست دادم که خواهرش پرید و من رو بوسید و بعدشم مامانش هنوز یادمه چقدر خجالت کشیده بودم و حس بدترم این بود که آخه من هنوز به مامانم اینا چیزی نگفتم ؟وای چی بگم بهشون و اینا .

اون موقع خب من یه دختر بچه محسوب میشدم برای خانواده ام و خیلی تحت فرمانشون بودم اصلا هم دختر سرکشی بودم .

- خب بازش کن دیگه 

با حرف عسل به خودم اومدم و کادورو بازش کزدم وای چی میدیدم....

عطر مگنولیااااااااااا قدیمیا میدونن من چی میگم .این عطر رو مادربزرگم دقیقا همون موقعها میزد .هم وارفتم از سلیقه اش هم خنده ام گرفته بود فقط زیر لب تشکر کردم ولی خیلی تو ذوقم خورد !

اصلا آدم مادی گرایی نبودم و نیستم بیشتر بخاطر دمده بودن عطره شوکه شدم هنوزم که هنوزه عاشق عطرم و همیشه از هر چیزی هم بزنم توی زندگیم عطرام رو سعی می کنم به روز بخرم بعد فکر کنین دقیقا عطری رو رفتم که بوی مادربزرگم رو میداد. و یکی از خاطرات خنده دارم اولین کادوییه که از آقای همسر گرفتم. بعدها فهمیدم از بی تجربگی اش توی روابط با دخترا بوده .

 

 

تمام راه برگشت به خونه مون داشتم فکر میکردم که به مامانم چی بگم ,آخرش هم تصمیم گرفتم فقط برای اینکه بهش برنخوره که یعنی چی که بدون اطلاع من باهات صحبت کردن یا دعوام بکنه , بگم فقط عسل پیغام مامانش رو بهم داده و گفته اگه مامانت اینا اجازه میدن یه صحبتی باهاتون بکنیم و تا رسیدم خونه عطره رو ته کمدم قایم کردم !

 

 

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
نسرین.م

ممنونم کد رو بهم دادی. اینو خوندم ولی نمی دونم از کی شروع کنم که اول خاطراتت باشه. ممنون میشم اینم بهم بگی. چون برام جالبه.

aytak

چقدر کوچولو بودی...[زبان] عروس کوچولو[زبان]

راحله

سلام. آیتک جون ممنون که رمزت رو به من هم دادی... از نوشتنت همیشه لذت بردم ... مشتاقانه منتظر خوندن بقیه اش هستم...

مامان دیبا و پرند

سلام دوستم یه عطر استلا هم کادو میگرفتی دیگه مجموعه کامل بود. [خنده] وای الهی چقدر پسر محجوبی بودند. [گل]