اندراحوالات شغلهاي دولتي و غير دولتي2

و ادامه داستان كار:
القصه يادت ميفته كه برات چائي آوردن و در قندون رو به آرومي برميداري تاچائي كمرنگ آب زيپوئي رو بخوري كه خانم ح بهش برنخوره چي ميبيني؟ چهار تاقند زرد با خاكه قندي كه توش ذرات سياه سياه هم هست با اكراه اوني رو كهبه نظرت تميز ترو درشت تره برميداري ميذاري تو دهنت با اولين هورتي كهميكشي حالت به هم ميخوره چون دقيقا مزه آب زيپو ميده اه اه
همون موقع در دفتر آقاي ف باز ميشه و صداي فرياد مي ياد: آقاي گ چند بارگفتم نامه ارباب رجوع رو نده دستشون مگه تو ساخت و پاختي باهاشونداريييييييييييييي
آقاي گ همچنان با خونسردي پاميشه و تخمه شكان ميگه نه آقا چه ساخت و پاختيخب من گفتم دارن ميان دفترتون خودشون هم نامه رو ميارند ديگه ياد محل كارقبليت ميفتي چقدر با احترام با مهمونها و ارباب رجوع برخورد ميشه خود مديرپاميشه تا دم در مهمون رو همراهي ميكنه و .... بعدش تصميم ميگيري مثبتانديشي رو ادامه بدي:
چقدر عالي كه كارمنداي اينجا اينقدر آرامش دارند و مثل محل كارتو كه همشدست و پاشون رو گم نميكنن كه مبادا به تير قباي يارو برنخوره بره شكايتكنه كه وارد دفترشون شدم به پام پانشدن دست و پا شون رو گم نميكنن كه يهقدم جلوتر از ارباب رجوه از در رفتن بيرون و آقا بهش برخورده با آرامش وبدون استرس تخمه شون رو ميشكونن و حرف ميزنن مجبور نيستن مثل تو اونيفرممندرس با اون كلاههاي مسخره رو تحمل كنن و پاي بدون كفش خرخر كنان از ايندفتر به اون دفتر ميرن تازه از همه جالبتر ميدوني چيه ؟ اينكه هرچي بپوشيخوش تيپ ترين آدم به نظر ميائي و مجبور نيستي صبح كه بيدار ميشي عزا بگيريكه واي امروز ديگه چي بپوشي؟
هميجور داري مثبت انديشي ميكني و توي دت ميگي واي چقدر مديرشون بداخلاقهمن يكي تحمل اين رفتار رو ندارما به من بگه پاميشم ميام بيرون و يهونميدوني چه جوري اين جمله از دهنت به بلندي مياد بيرون و ميبيني همه با يهلبخند نگاهت ميكنن . خانم ح ميگه نه بابا هميشه كه اينجوري نيست مخصوصا باتو كه اصلا اينجوري حرف نميزنه و تو نميدوني چرا با تو اينجوري حرف نخواهدزد .
تلفن خانم ح براي اولين بار زنگ ميخوره و تو پيش خودت ميگي چه خوب اگهالان محل كار تو بود دست كم 50 تا تلفن جواب داده بودي و بين اين 50 تاحداقل 10 تاش مدعي و مشكل دار بودن.
خانم ح چشمي ميگه و گوشي رو ميذاره ميگه آي تك جان آقاي ف گفت بيا تو
پاميشي و ميري جلوي در و تقي به در ميزني صدايي نمياد به خانم ح نگاهميكني بهت ميگه برو تو در زدن نميخواد كه . در رو باز ميكني يه اتاق سهبرابر اتاقي كه سه تا ميز به سه تا كارمند توش بود . يادت ميفته كه مديرشما يه اتاق 3در3 داره كه تو لباسهات رو هم روي چوب لباسي اتاقش ميذاري واگه وسيله اضافي هم داشته باشين اونجا حكم انباري رو داره . يه ميزكنفرانس سمت راست اتاقه كه احتما 12 تا صندلي دورشه و روبروت يه ميز بزرگمديريتي كه بالاش عكس آقايون رو زدند . يه ذره فكر ميكني ببيني آيا از اينعكسها جائي از محل كارت هست؟ آره فقط توي اتاق مدير عامل يه دونه روميزيشوديدي يه كتابخونه بسيار بزرگ كه توش يه عالمه فرهنگ لغات و شاهنامه و ايناست ولي از يكرنگ بودن جلد كتابها و مرتب بودنشون تو دلت شرط ميبندي كه تا حالا لاشون هم باز نشده.
آقاي ف پاميشه يه آقاي كمي تپل حدودا 05س اله با موهاي كوتاه و كت و شلوارمشكي و پيراهن سفيد و ته مايه مومني با يه نيش باز: سلام خانم ن تركي كهبلدي و تو با تعجب از استقبال دم در ايشون ميگي البته كه بلدم و تازه قضيهمياد دستت ( يادت ميفته كه پدرت گفته اين آقا سالها پيش كه پدرت مدير كلسازمان... توي استان ... بوده اين آقا از مديرهاي پائين دستش بود واردبيلي تشريف دارند ) . ميفهمي كه با يه آدم ناسيوناليست طرفي و اين بهنفعته سريع در مقابل اشاره آقاي ف به صندلي نزديك ميزش ميري جلو و همزمانبا لبخند ميگي البته كه مي تونم حرف بزنم انگار تركيما و از چهره آقاي فميفهمي كه زدي به هدف تا ميشيني ميگه : پدر خوبه الحمدالله بله مرسي سلامرسوندن ميگه : خب گوگولي مگوليت چطوره ؟ و تو ابروهات رو ميدي بالا كهيعني متوجه نميشي و سريع ميخنده ميگه مگه بچه نداري و تو ميگي اهان مرسيخوبه . خب تا اينجا كه خوب بوده و تو كمي راحت تر ميشيني و آقاي ف شروعميكنه: خب خانم ن كاغذهاتون رو خوندم و تو ميفهمي كه ميگه منظورش رزومهاست و هيچي نميگي ميگه خب اميدوارم كه بتونم بيارمتون اينجا از تجربياتتوناستفاده كنيم و تو ميگي خواهش ميكنم و ادامه ميده شما با دفتر اداري صحبتكردين؟ ميگي بله ديروز زنگ زدند والله من زياد متوجه نشدم چي ميگن ( وليمتوجه شده بودي ميخواستي نظر آقاي ف رو بدوني)آقاي ف ميگي مگه چي گفتن؟گفتن من رو پروژه اي خواستن آقاي ف ميگه: پروژه اي ؟ نه بابا من نامه زدمدرخواست كردم شما بيائيد اينجا با ما همكاري داشته باشين نه كه سه ماهپروژه اي بيائين و بعد خداحافظ شما و تو ميگي؟ بله خب شما ميدونين كه منجاي ديگه كارميكنم و اون ميگه بله بله ميدونم اصلا قرص و محكم برو همينالان دفتر اداري همين حرف منو بزن بگو آقاي ف گفته قرارداد من رو بدينآقاي ف ببينن
ميري طبقه بالا و با پرس و جو دفتر رو پيدا ميكني و همه حرفها رو منتقلميكني اونجا هم يه دفتره دقيقا مثل دفتر پائين سه تا ميز و سه نفر كارمندبا اين تفاوت كه دو تا كامپيوتر دارن و تو اميدوارتر ميشي .آقاي ذ كه كارمند اونجاست ميگه والله من نميدونم اگه اقاي ف گفته بهشون بگين كه با دكتر م حرف بزنه شايد بتونن كاري بكنن البته اميدوار نباشين چون تو اين سازمان دوساله كسي رو استخدام نكردن هركي هم وارد شده از همين طريق پروژه اي بود و تو ميگي نه اصلا مهم نيست من كار دارم اگه درست شد كه در خدمتتون هستيم اگه نه كه ديگه حالا نشده خب و ميائي بيرون . ميري تو دفتر آقاي ف و ايندفعه براحتي ميري تو و قضيه رو ميگي و آقاي ف ميگه پس صبر كن من فردا با اقاي دكتر م جلسه دارم شما پس فردا خبرش رو بگير و تو خداحافظي ميكني و ميايي بيرون .

 

پ.ن:1 اين داستان ادامه دارد

 

پ.ن2:براي خواهركم همون چيزي رو كه دوست داشتم در كمال ناباوري با پول كمم گير اوردم . امشب تولد بازي داريم هوراااااااااااااااااااااا

پ.ن3:روح خردادي ام چند وقته بدجوري بازي در مياره . اين از وضعيت تداخل داستانك با قصه كار دولتي اينم از تغيير قالب وبلاگم اميدوارم به بزرگي روح غير خردادي تون ببخشيد

/ 15 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

ااا چه خوب شد رنگ قالبو عوض کردی. خيلی يکنواخت شده بود ديگه خوب اميدوارم اگه قراره تو اين اداره مشغول شی به اينترنت دسترسی داشته باشی ولی چه خوب شد که قراره استخدامی بشی. اينجوری ديگه خيالت راحت ميشه منتظر داستانک هستيم.

سارا

تولد خواهرک هم مبارک چه خوب که تونستی همون چيزی که ميخواستی رو براش بگيری

خانم خونه

اين سازمانی که ميگی کجاست؟ سازمان ما دولتيه و سخت گير ولی خداييش خيلی خيلی شيک و پيکه و حتی آبداريچيامون هم کاميوتر دارن اونم مدل جديد و ال سی دی . ايشالله که هر چی برات صلاحه پيش بياد.

مادر سپيد

تولدش مبارک . هديه اش چی بود ؟

sinbanoo

تولد خواهرت هم مبارک باشه

نيروانا

آی تک جونم ... خوبی ؟ بيا بقيه داستانک رو بنويس ديگه . راستی تو ميگی چيکار کنيم که اينقده دعوامون نشه . به نظرمن مهدی خيلی لوسه و هی عصبانی ميشه .

شيرين

سلام آی تک جون .. تولد خوش گذشت ؟؟ جواب چی شد‌؟ با اقای دکتر صحبت کردند ؟

سميه

تولد خواهرت مبارک خدا رو شکر چيزيو که دوست داشتی بخری پيدا کردی. زودتر بگو شغل دولتی به کجا انجاميد

نمی دونم

من هميشه فکرمی کردم شغل دولتی خيلی کم استرس و راحته... نمی دونم البته آواز دهل شنيدن هم شايد از دور خوش باشه...

نانی

واااای اینجایی که می گین دقیقاً عین محل کار منه اگه بتونید با شرایط خودتونو وفق بدین خوبه استرسش از خصوصی کمتره ولی همه چی بستگی به خودتون داره الهی که هر چی صلاحه پیش بیاد تولدش مبارک عزیزترین و مهربون ترین خواهر منم خواهری می خوام تولدشو می خوام