/ 1 نظر / 3 بازدید
سارا

مامان جان! آخه چند بار به شما بگم که من از اين مهمونيای دوستانه شما خوشم نمياد و دوست ندارم بيام؟ اونجا نه بچه ای هست نه اسباب بازی ای... لطفا اصرار هم نکنيد که من تصميممو گرفتم!