افکار بهم ریخته من

روزهای اول ماه مهر، یادآوری اون روزهای کودکی

سرماخوردی دسته جمعی مون

بی پولی و فکر هزاران هزار قسط و بدهی و ....

کار نکردن من

کار کردن من

نیمه وقت کار کردن من ....

سکوت

سکوت

سکوت

خستگی فکری خودم

خستگی فکری اون

دانشگاه...

عذاب وجدان

خودخواهی

پائیز

حساب و  کتاب کردن های بیهوده

سکوت

سکوت

سکوت

افکار بهم ریخته

اطرافیان

خودمون

...

کارهایی که میشه تو خونه انجام داد

خونه ام مرتبه

غذام آماده است

تنم دیگه خسته نیست

ولی

ولی

کاش یکی به داد این افکار درهم من برسه

کاش

کاش

کاش

قاطی پاطیم

برای همینه سکوت بهترین راهشه

برای همینه که چند روزه دلم نمیخواد چیزی بنویسم

سکوت

سکوت

ظاهر سازی خیلی سخته

وقتی دیگران وضعیتت رو درک نکنند و ازت انتظار خوشروئی دارن خیلی سخته

سکوت بهترین دوای منه

همینه که وقتی میبینی نوشته هات هم بی سرو ته میشن ترجیح میدی ننویسی

 ...

...

...

...

 

 

 

 

/ 7 نظر / 3 بازدید
شنونده

مدتیه به هم ریخته ای... [ناراحت]

مامان نیما

همه راهی داریم جز توکل به خدا واقعا؟ بابت پذیرایی تون خیلی ممنون. هر زمان بگی در خدمتیم . نیمای ما که دیگه دل نمی کنه از نیروانا جون. فقط میخوام این دلداری رو بهت بدم که همه مشکلات دارن و کم یا زیاد. البته فکر میکنم که دیگه برای همه از کم هم گذشته. وقتی آقای همسر شبها از دلشوره خوابش نمی بره من چجوری راحت بخوابم. پس این حس در مورد همه هست. توکل کن به خدا.

ناني

خواهر همه درد بي پوليه منم دقيقاً همينم[ناراحت]

آرزو مامان آرش

سلام خانمی نبینم اینهمه بهم ریخته باشی. انشاءالله که مشکلاتتون یکی پس از دیگری حل میشه و به آرامش فکری میرسی [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

ویدا

تو اگه روزهای مهر افکارت بهم می ریزه . من اکثر اوقات افکار بهم ریخته از نوع خودت دارم . ولی باید برای بدست آوردن آرامش تمرین کنیم . البته من پول زیاد رو برای بدست آوردن آرامش می خوام .

ویدا

تو اگه روزهای مهر افکارت بهم می ریزه . من اکثر اوقات افکار بهم ریخته از نوع خودت دارم . ولی باید برای بدست آوردن آرامش تمرین کنیم . البته من پول زیاد رو برای بدست آوردن آرامش می خوام .

کوروش

http://www.binam-blog.blogfa.com/ و اینبار قرعه به نام از قلب کویر افتاد LOL شما تو لیستش بودی گویا !!!