نگرانمالان دقيقا يه هفته اس كه نيروانا رو ميبريم مهدكودك روزاي اول همونجوري كه قبلا هم گفته بودم خيلي خوش و خرم ميرفت ولي سه روز آخر رو كلي باهاش كلنجار رفتم تا راضي شد بره تو.
ساعت 16:30 هم كه ميرفتم دنبالش خيلي كسل تحويلش ميگرفتم .
02.gif
پنجشنبه ساعت 12:30 رفتم دنبالش مربيش گفت كه از يه ساعت پيش تنش داغه
خيلي نگرانش شدم آخه هيچ علامت مريضي ديگه اي نداره فقط خيلي خسته اس و افسرده و عصبي البته ناگفته نماند كه اين سه چهار روز گذشته هم به خاطر اينكه ما خيلي كار داشتيم تقريبا هرشب خيلي دير خوابيده و چون همش تو خيابونها بوديم و طفلك خسته شده بود .
تمام پنجشنبه و جمعه رو تقريبا استراحت كرد ولي بازم خسته و كسل بود . صبح ميخواستم بيدارش كنم خيلي دوباره گريه كرد ولي با كلي وعده وعيد دادن موقعي كه ميخواستم تحويل مهد بدمش گريه نكرد ولي پكر بود .
نميدونم سرما خورده يا اينكه بخاطر اينكه هفته اول مهدش بود اينجوري شده .
نميدونم كار درستيه كه ميذارمش مهد يا نه .
خيلي فكرم رو مشغول كرده .
شماها كه بچه هاتون مهد ميرن همينجورين؟
منو راهنمائي كنين17.gif

/ 2 نظر / 3 بازدید
نمی دونم

من خوشبختانه اون موقعی که دخترکم رو بايد می فرستادم مهد امکانش بود که بذارمش پيش پدر بزرگ و مادر بزرگ مهربونی که سال های کودکی شو پر از خاطره کردن براش. ... نمی دونم مشکل دخترکت چيه. شايد از گرمای هوا باشه. بچه ها رو بيشتر اذيت می کنه. اينکه گفتی تنش داغه ولی بيمار نيست... نمی دونم. اميدوارم زود حل بشه و نگرانيت رفع بشه اما از من می شنوی يکی دو روز مرخصی بگير پيشش بمون دقيقن تحت نظر داشته باشش ببين حالش بهتر ميشه يا نه. مايعات زياد بهش بده.

مامان آرتا

سلام خانمی عيبی نداره مهد همينه آرتا هنوز بعد ۲ سال که ميره مهد گاهی صبحها بهانه ميگيره اما خيای خوبيها هم مهد داره و آموزش و ....نگران نباش کم کم عادت ميکنه به نفع خودش هم هست