من و دلنوشته هام

 
نویسنده : آي تك - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۸
 
هميشه دوست داشتي
هميشه دوست داشتي يه دوست واقعي داشته باشي
يه دوست
از نظرت معني دوست خيلي خيلي فرق ميكنه
دوروبرت هميشه شلوغ بوده اصلا همه هميشه فكر كردن تو خيلي رفيق بازي و هميشه دوستات خونتونن يا اينكه شما ميري خونشون حتي با وجود اينكه دخمل دار هم شدي تاثيري تو اين رفت و آمدها نداشته ولي هميشه يه چيزي ته دلت خالي بوده . اونم يه دوست واقعي بوده .
هميشه به خودت نهيب زدي كه بابا جون چي ميخواي خب تو كه ميدوني همسرت برات هميشه يه دوست خوب بوده . اصلا اول يه دوست خوبه برات بعد يه همسر . ولي يه موقعهايي دلت ميخواد با همجنست حرف بزني يه چيزايي هست كه نميشه به غير همجنست بگي يا يه چيزايي هست كه براشون نامفهومه . اصلا يه دردلهايي هست كه زنونه است .
يه دوستي كه وقتي ميگه من دارم ميام خونتون هول نكني كه واي خونه ات بهم ريخته يا اينكه واي چي درست كني كه آبرومند باشه.
يه دوستي كه فقط مال زمان خوشي يا فقط مال زمان ناخوشي نباشه.
يه دوستي كه طرز فكرش درست مثل تو باشه .
يه دوستي كه عقايدت رو بفهمه و عقايدش رو بفهمي
يه دوستي كه يهو دلت بخواد باهاش غش غش بخندي بدون اينكه نگران اين باشي كه تو دلش ميگه چقدر سبكي
يه دوستي كه يه موقع دلت خواست مثل بچه ها بري شهر بازي و يه عالمه بازي سوار بشي و جيغ بزني بدون اينكه نگران باشي الان تو دلش ميگه خرس گنده بچه هم داره ولي بچگي ميكنه
يه دوستي كه بتوني يه دل سير باهاش غيبت كني و لذتش رو ببري
يه دوستي كه نه بهت فخر بفروشه و نه تو برتري نسبت بهش داشته باشي
يه دوستي كه ازش يه عالمه چيز ياد بگيري و هروقت بهش احتياج داشتي بدون هيچ نگراني ازش كمك بگيري و يا اگه اون كارت داشت بتوني به دادش برسي و با هم برين مسافرت بدون اينكه فكر كني مزاحمته يا تو مزاحمشي
اين روزا خيلي به اين موضوع فكر ميكني و آه ميكشي چون هميشه روابطت روي يه قواعد خاص آزاردهنده بوده و يااينكه دوستات عقايشون با تو متضاد بوده نه اينكه دوستشون نداشته باشي نه اتفاقا تك تكشون رو دوست داري ولي هميشه يه چيزي مثل اعتقاد و مذهب و سواد و فرهنگ و وووووو بوده كه يه فاصله اي بين شما باشه
شايدم داري اشتباه ميكني
شايدم همه همينجورن و براي حفظ ظاهر ادعا ميكنن دوستاي خوبي دارن
ولي هرچي كه هست شديدا احساس كمبود يه همچين آدمي رو تو زندگيت احساس ميكني هرچند هروقت خواستي همسرت به عنوان يه دوست واقعي در اختيارت بوده و تو از مصاحبتش لذت بردي