من و دلنوشته هام

پرسیدم
نویسنده : آي تك - ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
 

پرسیدم ...

چطور بهتر زندگی کنم؟

با کمی مکث جواب داد :

گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر

با اعتماد زمان حالت را بگدران

و بدون ترس برای آینده آماده شو

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز

شک هایت را باور نکن

و هیچگاه به باورهایت شک نکن

زندگی شگفت انگیز است در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی