من و دلنوشته هام

پیش بینی آب و هوا
نویسنده : آي تك - ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٤
 

به گفتگوی دو دوست که در مورد آب و هوا صحبت می کنند توجه کنید :

نفر اول: فکر میکنی امروز چه آب و هوایی داشته باشیم؟

نفر دوم:آب و هوایی که من دوست دارم.

نفر اول:چگونه می توانی بفهمی،آب و هوا آنگونه خواهد بود که تو دوست داری؟

نفر دوم:می دانی دوست عزیز من،درزندگی فهمیدئه ام که میشه نمی توانم آنچه را که دوست دارم،داشته باشم...... بنابراین یاد گرفته ام که همیشه آنچه را که به دست می آورم دوست داشته باشم و مطمئنا آب و هوایی خواهیم داشت که من دوست دارم.

نکته:خشنودی و یا ناخشنودی ما نسبت به رویدادها به طرز برخورد ما با آنها بستگی دارد نه ماهیت آن ها. رویدادهای جهان بیرون ،در اختیار ما نیستند اما در واکنش به این رویدادها آزادیم و این آزادی را هیچکس نمی تواند از ما بگیرد.

پ.ن:این متن را از کتاب زمثل .....زندگی نوشته ام و میدونم که مترجم و گردآوری اش با آقای مسعود لعلی بوده است.