من و دلنوشته هام

دروغ و حقیقت
نویسنده : آي تك - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢۸
 

روزی دروغ به حقیقت گفت : مــــیل داری

 

 باهم به دریـــا برویم و شنـــا کنیم ،

 

 حقیقــت ساده لــوح پذیرفت و گول خورد .

 

 آن دو با هم به کنار ساحل رفتند ، وقتی

 

به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در

 

 آورد . دروغ حیلــــه گـــر لباسهای او

 

راپوشید و رفت . از آن روز همیشه حقیقت

 

عــــریان و زشت است ، اما دروغ در

 

لبــــــاس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان

 

می شود.