من و دلنوشته هام

افکار بهم ریخته من
نویسنده : آي تك - ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢
 

روزهای اول ماه مهر، یادآوری اون روزهای کودکی

سرماخوردی دسته جمعی مون

بی پولی و فکر هزاران هزار قسط و بدهی و ....

کار نکردن من

کار کردن من

نیمه وقت کار کردن من ....

سکوت

سکوت

سکوت

خستگی فکری خودم

خستگی فکری اون

دانشگاه...

عذاب وجدان

خودخواهی

پائیز

حساب و  کتاب کردن های بیهوده

سکوت

سکوت

سکوت

افکار بهم ریخته

اطرافیان

خودمون

...

کارهایی که میشه تو خونه انجام داد

خونه ام مرتبه

غذام آماده است

تنم دیگه خسته نیست

ولی

ولی

کاش یکی به داد این افکار درهم من برسه

کاش

کاش

کاش

قاطی پاطیم

برای همینه سکوت بهترین راهشه

برای همینه که چند روزه دلم نمیخواد چیزی بنویسم

سکوت

سکوت

ظاهر سازی خیلی سخته

وقتی دیگران وضعیتت رو درک نکنند و ازت انتظار خوشروئی دارن خیلی سخته

سکوت بهترین دوای منه

همینه که وقتی میبینی نوشته هات هم بی سرو ته میشن ترجیح میدی ننویسی

 ...

...

...

...