من و دلنوشته هام

من خوبم
نویسنده : آي تك - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٢
 
روزها به سرعت برق و باد میگذره ،نمیدونم باید خوشحال باشم که اصلا دلم هوای کار رو نکرده و در واقع هیچ وقتی برای فکر کردن بهش رو ندارم یا از اینکه روزها از پی هم میگذرند ناراحت باشم ولی وقتی به دلم رجوع میکنم خوشحالم هرچند هنوز به نصف نصف برنامه هایی که برای روزهای بیکاری ام در نظر داشتم نرسیدم ولی راضیم وقتی میرم توی خیابون و از دود و دم و ترافیک خیابونها عصبی نمیشم میفهمم که دارم به اون آرامشی که میخواستم دارم میرسم .این روزها به نظرم خیابونها خلوت تر میان شاید هم بخاطر آرامشمه درسته که هنوز آیتک چندین سال پیش نشدم ولی این دوماه خونه نشینی کلی به دادم رسیده .وقتی دیروز بعد از دوماه رفتم محل کار قبلی ام و دیدم کوچکترین ناراحتی از تکش ندارم و تازه وقتی وارد اونجا شدم همه از نگهبان دم در تاهمکارهای نزدیکترم با دیدنم تعجب کردند و گفتند وای چقدر رنگ و روت باز شده خوشحال شدم .  وقتی دیدم هنوز اوضاعش اونجا بهم ریخته است و بعد از استعفای من پنج شش نفر از مدیران و سرپرستان هم همین کاررو کردند بیشتر از تصمیمم راضی  میشم.فقط خدا به من یه نیروئی بده که بتونم برای خودم و اطرافیانم همون آی تک ایده آل سابق بشم