من و دلنوشته هام

دولتي برتر است يا خصوصي
نویسنده : آي تك - ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد از چند روز مرخصي ميائي سركار :
دم در يه آقاي تقريبا 50 ساله رو ميبيني كه خيلي هم ترو تميزه و كنار دستگاه كارت زني واستاده و تو ميفهمي كه منتظره تو كارت بزني تا ياد بگيره كارت بزنه يه لبخند ميزني و يه جوري كارت ميزني كه كاملا متوجه بشه. يه لبخند تحويلت ميده و از پله هاي اضطراري بغل دستگاه ميره بالا و تو با تعجب ميگي ببخشيد كجا ميخواين برين؟ و اون ميگه (ر) چطور مگه؟ و تو در حاليكه از تعجب شاخ در مياري ميگي؟ ببخشيد يعني تمام ده طبقه رو ميخواين با پله هاي اضطراري برين؟ ميگه مگه راه ديگه اي هم داره؟ و تو ميگي خب معلومه آسانسور داريم و تعجب ميكني كه اين ديگه كيه اگه كارگره پس چقدر ترو تميزه اصلا اين كيه چرا نميشناسيش؟
از همكارها سوال ميكني ميگن مگه نميدوني زماني كه نبودي دو تا مدير براي بخش غ آورده اند اين يكيشون بود و تو با تعجب ميگي وا مگه آقاي ا كه مدير اون بخشه ميخواد بره همه با هم ميخندن و ميگن نه بابا هست ميگم يعني چي ؟ مگه يه بخش با 60 نفر كارمند چند تا مدير ميخواد ؟ ميگن كه چه ميدونيم مثل اينكه هيچكدومشون هم تخصصي ندارند حالا چي زير سرشونه نميدونيم
ميبينيشون دو تا آدم مثل پت و مت كه هيچي راجع به كارشون تخصص ندارند كه هيچي تجربه كار هم ندارند
چند روز بعد
صبح كه ميايي سركار ميبيني همه همكارها نيش تا بنا گوش باز بهت ميخندن ميگي دوباره چيه چي شده؟
ميگن مدير عامل عوض شد ميگي؟ چي ؟ پس بيخود نبود يه هفته نيومده بود من چقدر بهتون گفتم كاسه اي زير نيم كاسه است و شماها گفتين نه بابا ميگن مريضه ديدين پس يه چيزي بوده؟
به همين سادگي مدير عاملتون هم بركنار شد و جاش كي اومد؟
همين ديگه گروهي جايگزين شدن كه ديگه تصميم تو توي رفتن جدي تر شد
القصه مدير عامل قبلي با هيئت مديره اش را برداشتند چون زياد به ما در مورد حجاب و رفتار و اينا سخت نميگرفت و سپري در مقابل رسيدن به اهدافشون بود
عصر ميري خونه و فردا كه ميايي در فاصله كمتر از 24 ساعت مدير امل بركنار شده و نفر جديد با يهئت مديره جديد جايگزين شده
اين گروه چه جورين؟
والله تو كه تو اين 48 ساعت چشت به جمالت آشنا نشده ولي طبق اخبار واصله ميگن كه ريشش كمتره ولي ولي اين ولي خيلي مهمه ها چون كه ميگن اون مبرش مدير اسبق رو نداره و البته سرهنگ و.ز.ا.ر.ت.د.ف.ا.ع و اعضاي هيئت مدير شان هم همگي در همان سازمان هستند و يكي دو تاشون هم بگي نگي از اعضاي محترم ا.ط.ل.ا.ع.ا.ت و اومدن اينجا كه امر به معروف و نهي از منكر كنند و از آنجائيكه مدير قبلي با آن ابهت مانع رسيدن آقايان به اهدافشان بوده اند نفر جديد انتخاب شده كسي است كه منعطف تر تشريف دارند كه آقايان مشكلي نداشته باشند
و اين قضيه باعث شده كه در عرض 72 ساعت يه چيزي دوروبر 6 نفر ازهمكاران استعفا دهند .
ضمنا از طرف آن سازماني كه رزومه ات را دادي و به يه سري توافقاتي هم رسيدي بعنوان بازرس محل كارت اومدند و كلي مديران اينجا را توي منگنه ميگذارند اينجوري كه بوش مياد در امد محل كارت از اول دي ماه با اين قوانيني كه دارند ميذارند دقيقا به نصف خواهد رسيد و اين يعني اينكه يه سري از همكارها را از اول سال بيرون خواهد كرد و بقيه هم ديگه حق سرويس سه ماهه نخواهند داشت البته اين فقط صورت مسئله است در باطن خدا داند كه چه اتفاقي قراره بيفته
حالا تو حق داري جدي تر به محل كار جديد فكر كني يا نه؟احتمال زياد اينجا هم از نظر كلاس و تيپ و اين حرفها مثل همون جاي دولتي خواهد شد با اين تفاوت كه حقوقت هم كمتر از اونجاست